05.09.2020  Terchová
Oravaman Tour

Jánošík 2020

Preteky

Triatlon Jánošík 05.09.2020 3.8km - 180km - 42.2km Výsledky nedostupné

Všetky ročníky

Triatlon Jánošík 2017 02.09.2017 Terchová Výsledky
Triatlon Jánošík 2018 01.09.2018 Terchová
Triatlon Jánošík 2019 31.08.2019 Terchová Výsledky
Triatlon Jánošík 2020 05.09.2020 Terchová