16.08.2020  Pezinok
Slovenský pohár

Duatlon Pezinok 2020

Preteky

Duatlon Šprint duatlon 16.08.2020 5km - 20km - 2.5km Výsledky
Duatlon Starší žiaci 16.08.2020 3km - 12km - 1.5km Výsledky
Duatlon Mladší žiaci 16.08.2020 2km - 6km - 1km Výsledky
Duatlon Nádeje A 16.08.2020 1km - 3km - 0.5km Výsledky
Duatlon Nádeje B 16.08.2020 0.5km - 1.5km - 0.25km Výsledky
Duatlon Open duatlon 16.08.2020 3km - 12km - 1.5km Výsledky

Všetky ročníky

Duatlon Duatlon Pezinok 2018 14.04.2018 Pezinok
Duatlon Duatlon Pezinok 2019 19.05.2019 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2020 16.08.2020 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2021 26.06.2021 Pezinok