16.08.2020  Pezinok
Slovenský pohár

Duatlon Pezinok 2020

Preteky

Duatlon Šprint duatlon 16.08.2020 5km - 20km - 2.5km Výsledky
Duatlon Starší žiaci 16.08.2020 3km - 12km - 1.5km Výsledky
Duatlon Mladší žiaci 16.08.2020 2km - 6km - 1km Výsledky
Duatlon Nádeje A 16.08.2020 1km - 3km - 0.5km Výsledky
Duatlon Nádeje B 16.08.2020 0.5km - 1.5km - 0.25km Výsledky
Duatlon Open duatlon 16.08.2020 3km - 12km - 1.5km Výsledky

Všetky ročníky

Duatlon Duatlon Pezinok 2018 14.04.2018 Pezinok
Duatlon Duatlon Pezinok 2019 19.05.2019 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2020 16.08.2020 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2021 26.06.2021 Pezinok Výsledky