21.07.2019  Šurany
Slovenský pohár

Šuranský akvatlon 2019

Preteky

Akvatlon Akvatlon 21.07.2019 1km - 5km Výsledky
Akvatlon Starší žiaci 21.07.2019 0.4km - 2km Výsledky
Akvatlon Nádeje A 21.07.2019 0.1km - 0.5km Výsledky
Akvatlon Nádeje B 21.07.2019 0.05km - 0.25km Výsledky
Akvatlon Mladší žiaci 21.07.2019 0.2km - 1km Výsledky
Akvatlon Nádeje C 21.07.2019 0.025km - 0.125km Výsledky
Akvatlon FIT A 21.07.2019 1km - 5km Výsledky
Akvatlon FIT B 21.07.2019 0.4km - 2km Výsledky

Všetky ročníky

Akvatlon Šuranský akvatlon 2017 09.07.2017 Šurany Výsledky
Akvatlon Šuranský akvatlon 2018 15.07.2018 Šurany Výsledky
Akvatlon Šuranský akvatlon 2019 21.07.2019 Šurany Výsledky