19.05.2019  Pezinok
Slovenský pohár

Duatlon Pezinok 2019

Preteky

Duatlon Šprint duatlon 19.05.2019 5km - 20km - 2.5km Výsledky
Duatlon Starší žiaci 19.05.2019 3km - 12km - 1.5km Výsledky
Duatlon Mladší žiaci 19.05.2019 2km - 6km - 1km Výsledky
Duatlon Nádeje A 19.05.2019 1km - 3km - 0.5km Výsledky
Duatlon Nádeje B 19.05.2019 0.5km - 1.5km - 0.25km Výsledky
Duatlon Open duatlon 19.05.2019 3km - 12km - 1.5km Výsledky

Všetky ročníky

Duatlon Duatlon Pezinok 2018 14.04.2018 Pezinok
Duatlon Duatlon Pezinok 2019 19.05.2019 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2020 16.08.2020 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2021 26.06.2021 Pezinok Výsledky