19.05.2019  Pezinok
Slovenský pohár

Duatlon Pezinok 2019

Preteky

Duatlon Šprint duatlon 19.05.2019 5km - 20km - 2.5km Výsledky
Duatlon Starší žiaci 19.05.2019 3km - 12km - 1.5km Výsledky
Duatlon Mladší žiaci 19.05.2019 2km - 6km - 1km Výsledky
Duatlon Nádeje A 19.05.2019 1km - 3km - 0.5km Výsledky
Duatlon Nádeje B 19.05.2019 0.5km - 1.5km - 0.25km Výsledky
Duatlon Open duatlon 19.05.2019 3km - 12km - 1.5km Výsledky

Všetky ročníky

Duatlon Duatlon Pezinok 2018 14.04.2018 Pezinok
Duatlon Duatlon Pezinok 2019 19.05.2019 Pezinok Výsledky
Duatlon Duatlon Pezinok 2020 28.03.2020 Pezinok